Present Simple, czyli..?

Chcesz powiedzieć czym się zajmujesz? Co zwykle robisz, jakie są twoje zwyczaje.. Jak często chodzisz do kina i czy codziennie przeglądasz Facebooka?
Zajęcia regularne, zwyczaje i upodobania, ale również stany stałe jak np. miejsce zamieszkania, wyrazimy w języku angielskim za pomocą struktury czasu Present Simple.

Continue reading „Present Simple, czyli..?”