Anglicy mają łatwiej? Brytyjski system edukacji w pigułce.

Długo zabierałam się do tego wpisu. Kto zastanawia się dlaczego, już biegnę z wytłumaczeniem. Temat brytyjskiego systemu edukacji przysparza nie mało wątpliwości, i dla mnie również temat ten był nieco zagmatwany. Jak okazało się w trakcie mojego dochodzenia, niektórych rodowitych anglików system ten również powala na łopatki i nie wszyscy do końca wiedzą co i jak.

Zaczynajmy zatem! Będę używała wyrażeń „angielski, angielskiej, w Anglii” aczkolwiek będę miała na myśli the UK czyli Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (tj bardziej dogłębnie: the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland czyt. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii (Anglia, Walia, Szkocja) i Irlandii Północnej).

Edukację obowiązkową w Anglii zaczynamy mając lat 5 a kończymy osiągając formalną dorosłość tj kończąc 18 lat. Zanim zaczniemy obowiązkową Primary School (Szkołę Podstawową) możemy uczęszczać do grup nursery czyli do grup przedszkolnych (3-4 lata).

A więc nasze Primary School ma się tak:

Reception 4-5 lat

Year 1 (klasa 1) -> 5-6 lat

Year 2 ->6-7 lat

Year 3 -> 7-8 lat

Year 4 -> 8-9 lat

Year 5 -> 9-10 lat

Year 6 -> 10-11 lat

Kończymy Primary School (7 lat) i wybieramy się do Secondary School (5 lat) (odpowiednik polskiego byłego gimnazjum a obecnie nadal szkoły podstawowej). Do Secondary School chodzą dzieci w wieku 11-16 lat. Po pierwszym roku w szkole zdajemy egzaminy AS level (Advanced Subsidiary). Ta szkoła kończy się egzaminem państwowym zwanym GCSE, który jest ogólnym odpowiednikiem egzaminu ósmoklasisty. Egzamin GCSE zdajemy w klasie 10 i/lub 11 (year 10/11) między 6 maja a 28 czerwca.

Na egzamin GCSE wybieramy 4 przedmioty oprócz przedmiotów ogólnych obowiązkowych tj literatura, język, matematyka, fizyka, biologia oraz chemia. Tak więc zdajemy go z 10 przedmiotów, co daje nam 16-26 egzaminów, których większość zaliczamy na koniec ostatniej klasy.
Dlaczego tak dużo?

A bo każdy przedmiot ma inną liczbę testów do zaliczenia.

Przykładowo wynik GCSE z w-fu to: 10% oceny z przedmiotu, 30% egzamin praktyczny, 30% test pisemny 1 oraz 30% test pisemny 2. Z kolei przedmiot taki jak grafika to aż 60% ocena z przedmiotu a 40% wynik jednego egzaminu pisemnego. Historia to 100% egzaminy pisemne, 3 testy po 2 godziny każdy. A więc ilość naszych testów końcowych/egzaminów zależy od przedmiotów jakie wybraliśmy .

Część przedmiotów wybranych na GCSE kontynuujemy zwykle do kolejnego egzaminu państwowego jakim jest A level (odpowiednik naszej polskiej matury).

Seconday School w skrócie:

Year 7 -> 11-12 lat

Year 8 -> 12-13 lat

Year 9 -> 13-14 lat

Year 10 -> 14-15 lat

Year 11 -> 15-16 lat

Gdy już mamy w ręce GCSE, możemy iść dalej czyli do szkoły średniej zwanej w Anglii pod ogólnymi nazwami Sixth Form lub College. Skąd dwie nazwy?

A więc: kończąc Secondary School mamy w Anglii kilka opcji. Możemy wybrać kontynuowanie edukacji do uzyskania egzaminu A level w dotychczasowej szkole (jeśli ta ma Sixth Form). Możemy też udać się do osobnej szkoły zwanej Sixth Form, lub też do College. Możemy też wybrać tzn Apprenticeship, który ja nazywam naszą zawodówką a obecną Szkołą Branżową I i II stopnia.

Szkoły średnie w Anglii kończą się uzyskaniem różnych kwalifikacji, zdaniem różnych egzaminów.

A level to odpowiednik polskiej matury. Zdawany zwykle z 4 wybranych przedmiotów. BTec [Business and Technology Education Council) to egzaminy dla bardziej praktycznych kierunków takich jak: informatyka, biznes, pielęgniarstwo, inżynieria, dekoracja wnętrz itp. Są odpowiednikiem egzaminów zawodowych w polskich technikach. NVQ [National Vocational Qualifications] to również egzaminy zawodowe, ale bardziej sprecyzowane.

Sixth Form: (16-18 lat) nieco bardziej ustrukturalizowany niż College, plany zajęć podobne do tych w Secondary School, czasami mundurki obowiązkowe. Kończąc możemy zdać egzamin A level, BTec lub ukończyć różnego rodzaju kursy.

College: luźniejsza atmosfera niż w Sixth Form, lekcje wg bloków zajęciowych podobnych do tych na studiach. Uczniowie mogą być w różnym wieku, uczą się też większej niezależności jako że struktura szkoły jest luźniejsza. Nie ma mundurków obowiązkowych. Kończymy szkołę zdając egzaminy A level, BTec lub NVQ.

Apprenticeship (16-24 lata). W tej szkole uczymy się zawodu, pracujemy podczas wakacji jednocześnie przyswajając teoretyczną wiedzę potrzebną do wykonywania wybranego przez nas zawodu. Kończymy szkołę zdając różne poziomy egzaminów NVQ.

Na studia możemy pójść mając w ręce egzaminy BTec bądź A level zdane na odpowiednio wysokim poziomie.

Sixth Form/College (Further Education) w skrócie:

Year 12 -> 16-17 lat

Year 13 -> 17-18 lat

Kończąc College lub Sixth Form możemy kontynuować naukę wybierając się na studia. Studia I stopnia to w Anglii University Undergraduate (Higher Education) który kończymy z tytułem licencjata (Bachelor’s degree). Studia I stopnia trwają 3-5 lat w zależności od wybranego kierunku. Medycyna, weterynaria czy architektura będą trwały lat 5.

Z tytułem licencjata możemy naturalnie kontynuować edukację na studiach II stopnia (University Postgraduate) do dyplomu magistra (Master’s degree) co potrwa 1-2 lat, lub nawet doktora (PhD) 3-5 lat.

Mam nadzieję, że po przeczytaniu wpisu system edukacji w UK nie jest już dla was ani tajemnicą, ani też zagmatwanym zagadnieniem. Tylko teraz, czy Ci anglicy w końcu mają łatwiej czy nie…? Odpowiedzcie sobie sami 🙂 A może mamy podobnie? A może nie wiemy kto ma łatwiej.. A może to właściwie nieistotne..?

ENG

Long days and nights had passed before I accomplished the task of writing this post. You’ll sure ask me why? Well, it’s not that simple to find a brief and easy-to-follow text about the UK’s education system, and even if you succeed and find it, there are never all the things in one place to read and understand.

I will be using expressions such us „England, English” but mark that I will mean the UK so the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland so four countries in total.

We start English Education at the age of 5 in Reception, and we finish as young adults at the age of 18. Before we start Primary School in Reception, we may go to nursery groups at the age of 3-4.

A brief overview of ages Primary School covers:

Reception 4-5 years

Year 1 -> 5-6 years

Year 2 ->6-7 years

Year 3 -> 7-8 years

Year 4 -> 8-9 years

Year 5 -> 9-10 years

Year 6 -> 10-11 years

After we finish Primary School, we go to Secondary School (lasting 5 years) which is an equivalent of the Polish former Gimnazjum and now still Primary School (lasting 8 years). After the first year in Secondary School we take AS level exams and we usually continue the subjects to GCSE exams at the end of year 11. GCSE is an exam we take to finish Secondary Education, between 6th May and 28th June and it’s an equivalent of the Polish egzamin ósmoklasisty (which is also taken at the end of secondary education).

GCSE is taken in 6 core subjects such as literature, language, maths, physics, biology and chemistry, and 4 electives. We take approximately 16-26 exams (tests) most of which are taken at the end of year 11.
Why so many? Each subject has its own passing schedule.

Let’s go into details. GCSE of PE consists of: 10% course work grade, 30% practical exam, 30% paper exam 1 and 30% paper exam 2. Graphics is 60% course work and one paper exam which makes up the remaining 40%. History is 100% weighted on 3 papers of 2 hours each. So to sum up, the amount of the tests/exams depends on the subjects we choose.

Some of the chosen subjects are continued from GCSE to A level (Polish matura exam).

Secondary school:

Year 7 -> 11-12 years

Year 8 -> 12-13 years

Year 9 -> 13-14 years

Year 10 -> 14-15 years

Year 11 -> 15-16 years

Having the GCSE certificate means we can continue education in Sixth Form or College for the next two years. Why are there two names of high school?

After graduating from Secondary School we have a few options to choose from. First, we can continue education in our former Primary School’s Sixth Form (of the school has Sixth Form groups), or go to a separate Sixth Form School. We can also go to College or to Apprenticeship instead. I would equate Sixth Form to the Polish Technikum (technical college), College to Liceum Ogólnokształcące , and Apprenticeship to Szkoła Branżowa, but it’s a very loose comparison because there are still significant differences in the school types.

Graduating from an English high school you may get different certificates and diplomas.

A level is equal to the Polish Matura Exam. It is usually taken from 3-4 subjects. BTec [Business and Technology Education Council] are more practical exams leading to fields such as: IT, business, nursery, engineering, interior design etc. They are equivalents to Polish technical exams taken at the end of Technikum (technical college). NVQ [National Vocational Qualifications] are also vocational exams but are more specific than BTec (according to my research).

We can go to university having BTec or A level passed on the required level.

Sixth Form: (16-18 years) if it comes to timetables and rules, Sixth Form is more like secondary school. Leaving the school we take A levels, BTec exams, or various course exams.

College: this is a more flexible school organization than that of Sixth Form. Classes are conducted more like at university, students may be at different age. There are no uniforms. We finish the school with A levels, BTec or NVQ.

Apprenticeship: (16-24 years): In this school type we are taught a job, and earn a small salary. We end the school with the NVQ exam passed on one of the levels.

Sixth Form/College (Further Education):

Year 12 -> 16-17 years

Year 13 -> 17-18 years

After graduating from College or Sixth Form we can continue our education going for studies. Higher education starts with University Undergraduate studies which we finish with a Bachelor’s Degree. It lasts between 3-5 years depending on what departament we choose. For instance medicine, veterinary medicine, or engineering take 5 years.

With a Bachelor’s Degree in a hand we can continue to Master’s Degree on University Postgraduate studies what takes 1-2 years, and to PhD 3-5 years.

I hope that after reading the post you know at least some more about the British Education System, and it’s not a brain-busting issue anymore. Is education an easy ride for the English then? Or is it better here in Poland? Or perhaps, it’s just not worth wondering about it at all..?

Articles on the topic:

https://en.wikipedia.org/wiki/BTEC_Extended_Diploma

https://www.whatuni.com/advice/choosing-a-course/whats-the-difference-between-btecs-and-a-levels/57615/

https://www.vocationaltraining.org.uk/nvq-overview

https://londynek.net/ukipedia/article?jdnews_id=2549006

1 komentarz

Dodaj komentarz