Past Perfect czyli..?

Past Perfect to jeden z narrative tenses, czyli czasów przeszłych używanych do opisywania zdarzeń z przeszłości. Jest to czas zaprzeszły, a jego nazwa stąd, że jego struktury używamy do relacji zdarzenia, które miały miejsce przed innym zdarzeniem przeszłym. Chociaż brzmi to naprawdę kiepsko, zapewniam, że nie ma się czego bać i po przeczytaniu wpisu będziecie dobrze orientować się jak dokładnie funkcjonuje czasu zaprzeszły i jak go poprawnie używać w mowie i piśmie.

We wpisie dotyczącym dwóch podstawowych czasów przeszłych, Past Simple i Past Continuous czyli jak płynnie mówić o przeszłości, pisałam o tym jakich struktur użyć, mówiąc o tym co wydarzyło się lub działo w przeszłości i nie ma związku z teraźniejszością. Jeśli nie pamiętasz jak funkcjonują oba te czasy, dobrze by było wrócić tam na moment i upewnić się, że te struktury są opanowane, będzie mi dużo łatwiej pokazać Ci struktury Past Perfect. Zaczynamy?

A więc, jeśli coś wydarzyło się kiedyś, wiesz kiedy, lub ogólnie wiadomo kiedy, mówisz o tym w jednym z dwóch czasów: Past Simple lub Past Continuous. Powiedzmy, że nasza wypowiedź brzmi tak: Yesterday, I went to work at 8 am  (Wczoraj poszedłem do pracy o 8:00). Wszystko się zgadza i wszystko jest poprawne, tylko co jeśli chcesz powiedzieć dodatkowo, że zanim poszedłeś do pracy, zjadłeś śniadanie? Wówczas mamy dwie czynności, z których jedna wykonana ewidentnie przed tą drugą, co jest dodatkowo podkreślone.

A więc jeśli jakaś sytuacja ma miejsce przed inną, wówczas będzie ona wyrażona w Past Perfect, a ta która nastąpiła po niej (i jest bliższa teraźniejszości) wyrażona będzie w Past Simple/Continuous).

Jeśli struktura Past Perfect jest dla Ciebie dość nowa, to gdy chcesz o takich dwóch sytuacjach opowiedzieć (jedna wcześniej druga po niej), zastanów się najpierw, która miała miejsce najpierw/wcześniej. W zdaniu: Zanim poszedłem do pracy, zjadłem śniadanie, czynnością, która była najpierw jest zjedzenie śniadania, bo to po zjedzeniu udałe/aś się do pracy. Zatem o zjedzeniu śniadania powiemy w strukturze Past Perfect, a o wyjściu do pracy w Past Simple. Kolejność opisywania czynności zwykle nie pokrywa się z tą w języku polskim, dlatego ważne jest żeby rozumieć, która czynności nastąpiła po której. Zdanie wyglądałoby tak: Before I went to work, I had eaten breakfast.

Czasu Past Perfect nie użyjemy jeśli chcemy mówić o czynnościach przeszłych następujących jedna po drugiej. At 8:00 I ate breakfast and went to work, i to znaczyłoby: O 8:00 zjadłem śniadanie i poszedłem do pracy. Nie ma tutaj wyrażenia ZANIM. Jeśli zatem chcemy powiedzieć, że ZANIM (before) coś się stało, to wydarzyło się coś jeszcze, lub PRZED (before) czymś innym, lub też DO CZASU GDY (by the time, until) lub po prostu chcemy podkreślić, że coś stało się szybciej, wówczas musimy użyć struktury Past Perfect.

Przeczytaj również: Past Simple i Continuous czyli jak płynnie mówić o przeszłości.

Popatrz na przykłady. Numerem 1 zaznaczona będzie sytuacja, która wydarzyła się najpierw, numerem 2 ta, która miała miejsce po niej:

Zanim wyszedłem do pracy, zadzwoniła moja mama. – Before I left to work (2), my mother had called (1).

Po tym jak zrobiłem zakupy, odwiedziłem moją ciocię. – After I had done (1) shopping, I visited (2) my aunt.

Do czasu aż skończył się film, zrobiłam zadanie domowe. – By the time the film ended (2), I had finished (1) my homework.

Do czasu aż skończył się film, robiłam zadanie domowe. – By the time the film ended (2), I had been doing (1) homework. (tutaj pokusiłam się o Past Perfect Continuous, czyli wersję ciągłą, ponieważ polska forma niedokonana – robiłam, pasuje do formy niedokonanej continuous i brzmi naturalnie.)

Mój kolega nie dał mi pieniędzy, mimo że poprosiłam go o pomoc finansową tydzień wcześniej. – My friend didn’t give (2) my any money, even if I had asked (1) him for financial help a week before.

Zdałam egzamin ponieważ dobrze się wszystkiego nauczyłam. – I passed (2) my exam because I had learned (1) everything well.

Zanim mój dziadek dał mi słodycze, poprosił mnie o pomoc. – Before my grandad gave my sweets (2), he had asked (1) for help.

Forma tworzenia zdań w czasie Past Perfect Simple (specjalnie dla Was miła dla oczu grafika:)

Forma tworzenia zdań w czasie Past Perfect Continuous (forma ciągła, używana gdy chcemy podkreślić proces trwania danej czynności, użycie to samo):

np. I had been doing my homework for 2 hours before you called me.

Dołączam Wam również link do świetnej video lekcji Past Perfect z Past Simple prowadzonej przez Venessę, na jej kanale YouTube, o którym już Wam kiedyś wspominałam we wpisie o 10 miejscach w sieci świetnych do nauki angielskiego w domu. Oraz kolejna video lekcja, z historyjką w tle, bardzo dobrze jasno wytłumaczone zasady z przykładami na osi czasu.

Nauczyciele! Do przećwiczenia struktur Past Perfect polecam pobranie zadania mojego autorstwa w pdf (tworzenie mini opowiadania) i wykorzystanie moich activity cards, które są do pobrania we wpisie Present Perfect,z tabeli B. 1. Uczniowie pracując w parach, rysują oś na kartce A4 ze znaczkiem NOW/teraz. Następnie układają wybraną ilość czynności, które miały miejsce w przeszłości, na lewo od miejsca NOW/teraz. Zapisują wspólnie poraawne zdanie w zeszycie. 2. Można to zadanie również wykonać losując po dwie karty z czynnościami układając na poczekaniu zdanie o tym co zrobiliśmy kiedyś używając obu czasów (Past Perfect i Past Simple) dobierając czasy właściwie w zależności od tego, która czynność miała miejsce najpierw (oraz dodając jedno z wyrażeń: before, after, by the time, until).

Jesteś nauczycielem języka angielskiego w szkole średniej? Zapraszam Cię do grupy na Facebooku Nauczyciele angielskiego szkół średnich gdzie będziemy wymieniać się doświadczeniami, formami pracy i materiałami tylko w tej grupie wiekowej!

Uczysz się angielskiego!? Zapraszam Cię na moje tablice Pinterest, gdzie stale przypinam ciekawe materiały do nauki! KLIKNIJ w OBRAZEK ?

Dodaj komentarz